dailyvideo

Problemy społeczne - potrzeba samochodu; moda czy konieczność

(przesłanki psychologiczno - socjologiczne)


Samochód osobowy spowodował rewolucję w świadomości społecznej. Badania
przeprowadzone w Austrii wskazały, że wielu użytkowników samochodu osobowego nie za bardzo potrafi uzasadnić celowości jego użytkowania zamiast roweru czy też
komunikacji zbiorowej. Z kolei inne źródła wskazują , że samochód spowodował
pojawienie się nowych bardzo subiektywnych odczuć jego użytkownika. Wśród tych
odczuć użytkownika samochodu wyróżnia się następujące: poczucie wolności,
zaspokojenie marzenia, spełnianie przyjemności, poczucie niezależności, poczucie
prędkości, snobizm itp. Doznania te w sposób niezwykle efektywny wykorzystują
reklamy samochodów. Odczucia te wymykają się z możliwości ich racjonalnego
skwantyfikowania np. dla celów modelowania ruchu. Racjonalne czynniki nie mogą
dotrzeć do świadomości społecznej, stąd dużą rola spoczywa na systemie edukacji.

CYTAT ZA "Alternatywna polityka transportu w Polsce wg zasad ekorozwoju, 1999"

Posted by Adam Phoo on 05:43. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 komentarze for Problemy społeczne - potrzeba samochodu; moda czy konieczność

Leave comment

Ostatnie doniesienia

Ostatnie komentarze

Galeria zdjęć