dailyvideo

O przystanek kolejowy przy porcie lotniczyn Zielona Góra

Przejeżdżałem właśnie pociągiem w okolicach portu lotniczego Ziel. Góra- Babimost. Dziwię się dlaczego w ramach modernizacji linii kolejowej, która aktualnie ma miejsce, nie powstaje przystanek w pobliżu wsi Nowe Kramsko. Pociągi mogłyby obsłużyć ruch pasażerski do wsi Nowe Kramsko jak i do portu lotniczego. Jest ten port na tyle blisko że budynki terminalu portu są widoczne z toru kolejowego. Dogodne miejsce na usytuowanie przystanku znajduje się przy utwardzonej drodze Laski- Nowe Kramsko.

Przystanek można wykonać przenosząc jedynie progi peronowe innego nieczynnego przystanku na tej trasie, w stronę Ziel. Góry widziałem dwa takie opuszczone przystanki, w tym jeden całkiem niedaleko. Rozbierana jest też infrastruktura innej stacji w pobliżu. Sądzę że wykonanie takiego przystanku jest uzasadnione ekonomicznie- w Olsztynie budowana jest nawet specjalna linia kolejowa w ramach reaktywacji tamtejszego portu lotniczego.  Przystanek powinien nosić nazwę portu lotniczego. Apelowałem do zarządu województwa lubuskiego o zawarcie tych prac w obecnym zakresie modernizacji tej linii kolejowej.

W piśmie DG.V.8064.19.2012  z 17 lipca 2012 r. poinformowano mnie jednakże iż "projekt modernizacji linii nr 358 na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk nie przewiduje budowy dodatkowego przystanku kolejowego. Remont infrastruktury kolejowej jest projektem realizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA, który z uwagi na regionalny charakter inwestycji uzyskał dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego".

Obwiam się że jesteśmy tak zbiurokratyzowanym narodem, że przełożenie progów peronowych z innej, nieczynnej, przedwojennej stacji nie jest wykonalne. "Budowa nowego przystanku kolejowego wymaga projektu budowlanego z uwzględnieniem najnowszych standardów obsługi podróżnych, zatem z pewnością nie wystarczy przełożenie starych progów peronowych ze zlikwidowanych przystanków."Informuje się też iż wciąż nie zadecydowano, czy port lotniczy winien mieć połączenie kolejowe. Władze informują iż "decyzja dotycząca przyszłej obsługi portu lotniczego transportem kolejowym powinna zostać poprzedzona dodatkową analizą, która wykaże optymalne usytuowanie przystanku." W Olsztynie zadecydowano na tak:

"Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn - Szczytno - Szymany (odcinek Olsztyn - Szczytno - linia kolejowa nr 219 i odcinek Szymany - Szczytno - linia kolejowa nr 35) jako kolejowe połączenie modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem

CELE PROJEKTU
Celem projektu jest zapewnienie szybkiego i bezpiecznego transportu kolejowego pasażerów z lotniska w Szymanach do stolicy województwa. W I etapie projektu zostanie przeprowadzona modernizacja linii kolejowych nr 219 i 35 na odcinku od stacji Olsztyn Główny do stacji Szymany. W etapie II dobudowany zostanie odcinek linii do terminala lotniczego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:
 • Zwiększenie prędkości pociągów na odc. Olsztyn – Szczytno z 70 km/h do 100 km/h i uruchomienie linii ze Szczytna do Szyman, na której pociągi będą mogły osiągać prędkość 110 km/h.
 • Poprawę warunków podróżowania i obsługi pasażerów poprzez modernizację nawierzchni (mniejsze oddziaływanie dynamiczne na szlakach, rozjazdach), przebudowę peronów i budowę urządzeń informacji podróżnych.
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejazdach (budowa telewizji użytkowej i urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej ostrzegającej o zbliżającym się pociągu).
Głównym efektem realizacji I etapu inwestycji będzie:
 • Uzyskanie kolejowego połączenia stacji Olsztyn ze stacją w Szymanach.
 • Uzyskanie czasu przejazdu z Olsztyna do Szyman wynoszącego ok. 45 min (bez zatrzymania pociągu na przystankach leżących na trasie przejazdu, za wyjątkiem postoju technicznego pociągu wynoszącego ok. 5 min na stacji w Szczytnie, wynikającego ze zmiany kierunku jazdy pociągu). Dla pociągów zatrzymujących się na wszystkich przystankach czas ten wydłuży się do ok. 49 min.
KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU
 • etap I – 98 293 915,11 PLN
 • etap II – 10 000 000 PLN
CZAS REALIZACJI PROJEKTU
 • etap I - 2011 – 2013
 • etap II – 2012 - 2014
KONTRAKTY ZAKOŃCZONE
Studium Wykonalności i dokumentacja przedprojektowa (decyzja środowiskowa, program funkcjonalno-użytkowy) dla I etapu inwestycji.
OBSZARY CHRONIONE
Projekt przebiega przez obszary NATURA 2000-Puszczę Napiwodzko-Ramudzką
i Ostoję Napiwodzko-Ramudzką.
KORZYŚCI DLA SPOŁECZEŃSTWA I ŚRODOWISKA
 • Uzyskanie kolejowego połączenia Olsztyna ze stacją w Szymanach i czasu przejazdu na tym odcinku ok.45 min.
 • Atrakcyjniejsza oferta przewozowa (krótszy czas jazdy, większa punktualność pociągów).
 • Poprawa warunków ekologicznych regionu - przejęcie przez kolej części ruchu samochodowego.
 • Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska i hałasu, poprawa bezpieczeństwa na drogach, zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów.
 • Poprawa złego stanu infrastruktury kolejowej linii 219 i 35 przyczyni się do usprawnienia połączeń wewnątrz województwa i poprawi jego dostępność komunikacyjną.
 • Realizacja przedmiotowej inwestycji istotnie przyspieszy integrację przestrzenną i gospodarczą woj. warmińsko - mazurskiego.
 • Umożliwi wyższą dostępność rynku pracy i edukacji dla mieszkańców miejscowości położonych w sąsiedztwie modernizowanych linii kolejowych.
 • Pozwoli także na zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich, umożliwi wyprowadzenie uciążliwego przemysłu i usług na obszary podmiejskie oraz przyspieszy wzrost atrakcyjnych lokalizacji dla nowych inwestycji, w tym z sektora turystyki wakacyjnej i weekendowej."

Posted by Adam Phoo on 07:46. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 komentarze for O przystanek kolejowy przy porcie lotniczyn Zielona Góra

Leave comment

Ostatnie doniesienia

Ostatnie komentarze

Galeria zdjęć