dailyvideo

Petycja kolej na dobrą kolej w Łódzkiem


Marszałek Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Apel o uzdrowienie kolei w województwie łódzkim


Szanowny Panie Marszałku,

Zwracamy się do Pana Marszałka z apelem o uzdrowienie przewozów kolejowych w województwie łódzkim przez wprowadzenie od rozkładu jazdy 2016/17 zmian opracowanych przez Centrum Zrównoważonego Transportu.

Polegają one na optymalizacji przewozów pod kątem zwiększenia ich efektywności. Zakładają intensywny ruch wahadłowy, prowadzący do znacznego zwiększenia liczby kursów wykonywanych przez każdy skład i załogę pokładową w ciągu doby. W rezultacie prowadzą do zwiększenia liczby kursujących pociągów w stosunku do stanu obecnego, bez istotnego wzrostu dotacji z budżetu województwa.

Jednocześnie łódzki pasażer otrzymałby wreszcie to, co jest normalnością w innych krajach Unii Europejskiej - pociągi kursujące cyklicznie (odjazd zawsze o tej samej minucie po pełnej godzinie), regularnie przez cały dzień -  na głównych trasach co godzinę, na pozostałych co dwie, a na najbardziej obłożonych odcinkach w szczytach co pół godziny.

Z uwagi na coraz większą liczbę nowego i modernizowanego taboru wnioskujemy także, aby to on, a nie stare EN57, był najintensywniej wykorzystywany oraz żeby był trasowany zgodnie ze swoimi parametrami - na prędkość 120 km/h. Dodatkowo wybrane pociągi (np. co drugi na danej linii) powinny kursować jako przyspieszone, bez zatrzymywania na najmniej wykorzystywanych przystankach.

Tylko taka oferta kolei - jak w krajach rozwiniętych, sprawi, że będzie ona odpowiadać różnorodnym potrzebom pasażerów. Dlatego zaczną z niej korzystać, a sama kolej stanie się bardziej rentowna.


Z poważaniem,
Krzysztof Rytel
Centrum Zrównoważonego Transportu
ul. Żurawia 43/303
00-680 Warszawa


W województwie łódzkim pociągi jeżdżą rzadko, często z wielogodzinnymi przerwami w środku dnia. Nawet na liniach zwanych aglomeracyjnymi. W dodatku duża część zmodernizowanych pojazdów wytrasowana jest na prędkość maksymalną 100 km/h, choć może jeździć 120 km/h.
CZT opracowało szczegółowy plan działania, którego wprowadzenie radykalnie zwiększy liczbę połączeń. Wiemy jak zmienić rozkład jazdy, z korzyścią dla pasażerów i budżetu województwa, by w Łódzkiem pociągi jeździły cyklicznie i regularnie przez cały dzień dokładnie co godzinę (na liniach do Sieradza i Koluszek w co pół godziny, na liniach peryferyjnych co 2 godziny). W tym część pociągów (np. co drugi) byłaby przyspieszona, a cały nowy i zmodernizowany tabor kursowałby z maksymalną prędkością na jaką pozwalają parametry pojazdu i torów, przez co podróż w wielu wypadkach będzie krótsza.
Pomóż nam przekonać Marszałka Województwa do uzdrowienia kolei - podpisz petycję.

Posted by Telewizja Opera on 07:48. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 komentarze for Petycja kolej na dobrą kolej w Łódzkiem

Leave comment

Ostatnie doniesienia

Ostatnie komentarze

Galeria zdjęć